Linking map partner ESRS programske opreme SmartHead

Linking map partner ESRS programske opreme SmartHead

Smo uradni partner ESRS programske opreme SmartHead. To je programska oprema v oblaku, ki podjetjem pomaga upravljati, spremljati in poročati o njihovi okoljski, družbeni in upravljavski uspešnosti (ESG). Platforma omogoča podjetjem vseh velikosti, da zbirajo podatke o svojih trajnostnih dejavnostih, spremljajo napredek pri doseganju ciljev in ustvarjajo celovita trajnostna poročila, ki jih je mogoče preprosto deliti z deležniki, kot so zaposleni, regulatorji, vlagatelji in splošna javnost.

Ena od edinstvenih lastnosti SmartHead so njegovi javno dostopni profili trajnostnega razvoja podjetja. Ti profili zainteresiranim stranem omogočajo enostaven dostop do informacij o trajnosti, kot so dejavnosti podjetja na področju trajnosti, napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (SDG), certifikati, zaveze, vpliv, vizija in sporočila za javnost. Podjetja se lahko tudi odločijo, da ohranijo svoje profile trajnosti zasebne samo za interno uporabo.

Na splošno SmartHead pomaga podjetjem, da bolje razumejo svojo trajnostno uspešnost in to uspešnost sporočijo deležnikom na jasen in pregleden način. Programski opremi SmartHead zaupajo znane blagovne znamke, kot so Dell Technologies, EY, McDonald’s, IBM, BMW in številne druge.

VIDEO PREDSTAVITEV: SmartHead: ESG orodje za trajnost; izmerite svojo trajnost in jo sporočite deležnikom:

 

 

Kontaktni obrazec
Za več informacij glede Trajnostnega poročanja, LCA analiz in programske rešitve za upravljanje trajnosti za mala, srednja in velika podjetja.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Katere storitve vas zanimajo?