Trajnostno poročanje

Smo uradni partner certificirane ESRS programske opreme. To je programska oprema v oblaku, ki podjetjem pomaga upravljati, spremljati in poročati o njihovi okoljski, družbeni in upravljavski uspešnosti (ESG).

Platforma omogoča podjetjem vseh velikosti, da zbirajo podatke o svojih trajnostnih dejavnostih, spremljajo napredek pri doseganju ciljev in samostojno ustvarjajo celovita trajnostna poročila, ki jih je mogoče preprosto deliti z deležniki, kot so zaposleni, regulatorji, vlagatelji in splošna javnost.

Trajnostno Upravljanje

za učinkovit zeleni prehod podjetij
Linking map vaš ultimativni partner na področju trajnosti, revolucionira način, kako podjetja upravljajo, spremljajo in poročajo o svoji okoljski, družbeni in upravljavski uspešnosti (ESG).

SLEDITE TRAJNOSTI

Upravljajte vse svoje trajnostne dejavnosti pod enim dežnikom.

ESG PROGRAMSKA OPREMA

Programska oprema za upravljanje podatkov in poročanje V skladu s predpisi in okviri GRI, ISO 26000, NFRD, CSRD, SCDDA, SFDR.

VKLJUČITE VAŠE DELEŽNIKE

Poskrbite, da bodo vaši rezultati trajnostnega razvoja lahko dostopni vsem vašim deležnikom in vzpostavite trajno sodelovanje z njimi.

SLEDITE DOBAVNI VERIGI

Konsolidirajte podatke o dobavni verigi in preverite vpliv, ki ga ustvarjajo.

KOMPENZACIJA EMISIJ CO2

Izračunajte svoje emisije CO2 s kalkulatorjem toplogrednih plinov in jih izravnajte, zmanjšanja pa se samodejno odražajo v vašem skupnem izračunu CO2.

KOSILIDACIJA PODATKOV

Upravljajte podatke na ravni regionalnih podružnic in jih konsolidirajte na ravni skupine.
Prednosti trajnostnih podjetij

Trajnostna podjetja

Podjetja se morajo pripraviti na izboljšano poročanje o trajnostnem razvoju, saj je Evropska komisija (EK) objavila končno besedilo svojega prvega sklopa dvanajstih evropskih standardov poročanja o trajnostnem razvoju (ESRS). Za prvi val podjetij bodo razkritja zahtevana že v obdobju poročanja 2024.

Zanimanje za trajnostna poročila podjetij in organizacij se je v zadnjih letih izjemno povečalo in se bo v prihodnje še bolj. Vse več kupcev in potrošnikov se odloča za nakup tudi glede trajnostnih kazalnikov.

Eden glavnih dejavnikov so povečana pričakovanja deležnikov glede preglednosti in odgovornosti pri uspešnosti trajnostnega razvoja podjetij. Vlagatelji, stranke in druge zainteresirane strani vedno bolj iščejo informacije o trajnostni uspešnosti podjetja in te informacije uporabljajo za sprejemanje investicijskih, nakupnih in drugih odločitev.

Pomembno gonilo je vse večje prepoznavanje tveganj in priložnosti, povezanih z vprašanji trajnosti. Podnebne spremembe, pomanjkanje virov, kršitve človekovih pravic in drugi trajnostni izzivi lahko pomembno vplivajo na poslovanje, ugled in dolgoročno vrednost podjetja. Nefinančno poročanje lahko pomaga podjetjem prepoznati in obvladovati ta tveganja ter izkoristiti priložnosti, povezane s trajnostjo.

K trajnostnem razkrivanju spodbuja tudi zakonodaja, vključno z uredbo o razkritju trajnostnega financiranja in uredbo o taksonomiji (na teh dveh uredbah temelji strategija EU za trajnostno financiranje). Zaradi teh dveh uredb upravitelji premoženja in finančni svetovalci od podjetij, v katera se vlaga, potrebujejo več informacij o trajnostnosti.

Trajnostno ESRS Poročanje
Trajnostno ESRS Poročanje

Učinki Trajnostnega upravljanja

Digitalizacija trajnostnega upravljanja predstavlja ključno inovacijo v sodobnem poslovnem okolju. S pravilno implementacijo digitalizacija trajnostnega upravljanja prispeva k dolgoročni uspešnosti podjetij ter trajnostnemu razvoju družbe.

Zadnji članki

Bodite na tekočem z vsemi novicami na področju zelenega prehoda, LCA analiz, trajnostnega poročanja, EU razpisov in zakonodaje.

Naši partnerji

Pridobite ponudbo

Pišite nam za več informacij glede LCA analiz, Trajnostnega poročanja in programske rešitve za Trajnostno upravljanje malih, srednjih ali velikih podjetij. ​
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Katere storitve vas zanimajo?