Razlika med ESRS in GRI standardi

Razlika med ESRS in GRI standardi

Besedilo obravnava razliko med Globalnimi standardi poročanja (v nadaljevanju GRI) in Evropskimi standardi poročanja o trajnostnosti (v nadaljevanju ESRS). Več o ESRS standardih in njihovi implementaciji v poslovanje pa lahko preberete v tem članku.

Direktiva o trajnostnem poročanju (v nadaljevanju CSRD) je bila sprejeta decembra 2022 na evropski ravni. Z direktivo CSRD so se posledično sprejeli tudi ESRS standardi. Pred tem pa so bili vsesplošno sprejeti standardi GRI, ki so bili sprejeti že leta 1997. Direktiva CSRD je s standardi ESRS želela doseči medsebojno primerljivost podjetij, saj to pred sprejetjem te direktive ni bilo jasno določeno. Z ESRS standardi so se določile smernice, ki zagotavljajo večjo standardizacijo, posledično se bodo podjetja lažje primerjala med sabo, deležniki pridobijo vpogled do bistvenih informacij in na podlagi tega sprejemajo investicijske odločitve v bolj zelena podjetja.

Problematika standardov GRI izhaja iz tega, da podjetja niso dolžna uporabljati globalno sprejetih GRI standardov, saj je poročanje na podlagi teh standardov prostovoljno. GRI so globalno sprejeti in znani standardi, medtem ko se ESRS trenutno nanašajo na področje Evrope. Čeprav se vsebina GRI in ESRS precej pokriva, so zahteve za poročanje po ESRS mnogo bolj stroge, natančno določene. ESRS zahtevajo zgodnje zbiranje podatkov, kar bo imelo velik vpliv že za poročila v letu 2025, ki se bodo nanašala na poslovno leto 2024. Prav tako so ESRS pravno zavezujoči, medtem ko so GRI prostovoljni. Tudi GRI zahtevajo veliko podrobnosti pri poročanju, a dopuščajo podjetjem precej prilagodljivosti glede same vsebine in oblike poročanja. 

Evropska svetovalna skupina za finančno poročanje (v nadaljevanju EFRAG), ki je zadolžena za pripravljanje smernic ESRS, je pri pripravi tesno sodelovala z organizacijo GRI, da sta skupaj dosegli pomembno stopnjo povezljivosti standardov. EFRAG in GRI priznavata usklajenost svojih standardov, predvsem na področju razkrivanja večjih vplivov na gospodarstvo, okolje in družbo, ki jih običajno imenujemo »poročilo o vplivih«. 

ESRS je sprejel enako definicijo pomembnosti vpliva kot GRI in je izkoristil strokovno znanje GRI. To pomeni, da je ocena pomembnosti na podlagi standardov GRI dobra osnova za identifikacijo bistvenih vplivov na podlagi ESRS. Ker pa CSRD od podjetij zahteva, da upoštevajo vidik dvojne pomembnosti, bodo morala podjetja, ki poročajo v skladu z ESRS, nadalje upoštevati razsežnost finančne pomembnosti, da bi prepoznala svoja bistvena tveganja in priložnosti. Smiselno je opozoriti, da se ocena bistvenih vplivov podjetja šteje za dobro izhodišče za prepoznavanje z njim povezanih tveganj in priložnosti, tako da je to še en način, kjer bo pomembnost vpliva, izvedena na podlagi GRI, koristna za vaše podjetje.

Bistvene razlike med ESRS  in GRI:

  • Poročanje o trajnostnosti s standardi ESRS je natančno določeno za razliko od standardov GRI, ki so bolj prostovoljni.
  • ESRS zahteva izvajanje dvojne ocene pomembnosti, ki vključuje tako vpliv na okolje kot finančno perspektivo. Nasprotno, GRI se osredotoča le na oceno pomembnosti okoljskega vpliva.
  • Razlike med podatki o porabi energije, s katerimi se ukvarjata ESRS E1-5 in GRI 302-1, so v načinu združevanja in razčlenjevanja podatkov o porabi energije.
  • Medtem ko ESRS E1-6 zahteva poročanje o razmerju intenzivnosti za skupne emisije toplogrednih plinov, ki vključujejo obsege 1, 2 in 3, GRI 305-4 zahteva poročanje o razmerju intenzivnosti iz obsega 1 in obsega 2 emisij toplogrednih plinov ločeno od obsega 3. 
  • GRI 403-1a zahteva poročanje o zakonskih zahtevah in standardih sistema upravljanja, na katere se opira vaš sistem, medtem ko ESRS takih informacij ne zahteva, saj to področje ureja Evropska unija. 
  • Medtem ko GRI 414-1 zahteva kvantitativne podatke o pregledu novih dobaviteljev na podlagi družbenih meril, ESRS G1-2 zahteva razkritje v opisni obliki.

V praksi imajo standardi GRI še vedno veliko vlogo pri podpiranju podjetij glede izpolnjevanja obstoječih ESRS standardov in jim pomagajo, da so bolje pripravljena na izpolnjevanje prihodnjih evropskih zahtev glede poročanja. EFRAG in GRI nadaljujeta sodelovanje tudi v prihodnje. Prihajajoči projekti, ki so v  obravnavi, med drugim vključujejo tudi pretvornik, ki bo transponiral standard ESRS v GRI oziroma obratno.

Če imate dodatna vprašanja glede same tematike ali preprosto želite za svoje podjetje pripraviti trajnostno poročilo ali strategijo v skladu z novimi ESRS standardi, lahko kontaktirate nas. Verjamemo, da bomo skupaj našli rešitev za vaše podjetje pri zeleni prihodnosti.

 

Kontaktni obrazec
Za več informacij glede Trajnostnega poročanja, LCA analiz in programske rešitve za upravljanje trajnosti za mala, srednja in velika podjetja.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Which services are you interested in?